Tinc els meus drets

Plataforma per la llengua

MANIFEST

Exigeix respecte per la teva llengua! Exigeix que et respectin!

Creiem que és normal demanar que el català ocupi a les universitats el lloc que li correspon, tant a l’administració com a la docència, la recerca i als programes d’intercanvi.

Creiem que és normal voler impulsar l’ús social de la nostra llengua i demanar la millora del seu estatus legal. Volem contribuir a desvetllar la consciència lingüística a la societat, perquè el català constitueix un factor clau per a l’emancipació cultural i personal.

Creiem que és normal que en el món de la universitat el català sigui la llengua predominant i que se’n faci un ús normal. Volem que sigui la llengua en què es transmet el saber i el coneixement.

Per això, demanem:

1. Poder rebre l’ensenyament de tots els graus íntegrament en català.

L’Estatut del 2006, en l’article 35.1, estableix que “el català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament universitari”. Fem-ho realitat!

2. Més oferta de postgraus i màsters oficials en català.

Cal que les universitats imparteixin més postgraus i màsters oficials en llengua catalana i exigim als governs que vetllin perquè aquesta implantació sigui efectiva. És cosa de tots!

3. Que tot el professorat que s’incorpori a les universitats conegui prou la llengua catalana.

Demanem que s’estableixi l’exigència de tenir un determinat nivell de llengua catalana per al professorat fix de nova contractació a les universitats. Hi tenim dret!

4. Que totes les universitats elaborin un reglament d’usos lingüístics i el compleixin.

Les universitats han de tenir un paper actiu en la promoció de la llengua. Per això creiem que cal fixar un reglament que així ho estableixi, i cal executar-lo i fer-lo respectar.

Lluitant és possible!

5. Que s’anunciï i que es respecti la llengua de la docència.

És necessari que les universitats publiquin la llengua en què s’imparteixen les classes. Posteriorment, és important que es respecti tant en les lliçons magistrals com en les pràctiques. És el millor exemple de bones pràctiques lingüístiques.

Si ho demanem, ho aconseguirem!

Sabies que...?

L’article 6.1. de la Llei d’universitats de Catalunya (LUC) estableix el català com a llengua pròpia de les universitats de Catalunya. Conseqüentment, promou l’obligació que sigui la llengua d’ús normal de llurs activitats.

En l’article 35 estableix la necessitat que les universitats tinguin mecanismes d’acolliment i d’assessorament dels estudiants de nou accés, com també programes i activitats socials amb l’objectiu de facilitar-ne la integració en l’entorn universitari i en el coneixement del país, la seva llengua i la seva cultura.

L’article 6.3. de l’Estatut de la Universitat de Barcelona estableix que s’ha de fomentar la llengua catalana en els camps investigador, docent, administratiu i de serveis, i també s’ha de contribuir a la incorporació de la llengua catalana a tots els àmbits del coneixement.

Si no respecten els teus drets, queixa’t!!

La Plataforma per la Llengua posa a disposició de tots els estudiants que vulguin fer una queixa per motius lingüístics la següent pàgina web: estudiarencatala.cat

A només un clic, pots fer un gran pas per la llengua!

Comparteix el manifest a favor d'una universitat en català!